LASTEBIL IKON.png
sykehjem

Fyllingsdalen

Proff

Leveranse av komplett utomhusanlegg
Vi har utført grunnarbeid, muring, legging av granittheller og setting av kantstein. I tillegg har vi levert utemøbler og beplantning.
Tommys Hage hadde 2-årig vedlikeholdsavtale på skjøtsel av grøntområder etter prosjektets ferdigstillelse.