top of page

Grøntanlegg

Våre anleggsgartnere har lang erfaring med komponering og sammensetting av planteplaner for både private og offentlige rom.
Å velge riktig art og sammensetning av arter er avgjørende for at resultatet skal bli vellykket. Klima, lysforhold og jordsmonn regulerer hvilke typer planter du bør velge. I tillegg skal blomstring og størrelse tas hensyn til for at helheten skal falle på plass.
Spør oss om hjelp når du skal plante ny hekk eller skal til med vedlikehold og beskjæring av trær og busker.

Vi tilbyr oppretting av årlig skjøtselsplan samt stell og vedlikehold av grøntanlegg i henhold til denne. Vi tilbyr tjenester som:

  • Luking

  • Plenklipping

  • Ugressbekjempelse

  • Beskjæring av trær og busker

  • Beplantning

  • Kosting
     

Vår kompetanse sikrer at deres uterom ser representabelt ut til enhver tid.

bottom of page