Terrasse

Nesttunvannet

Sameie

Moderne løsninger.
 
Leilighetskompleks med påkostet uteområde. Prosjektet består av 145 leiligheter fordelt på ni bygg. Prosjektets intensjon var å skape et nytt gatetun over eksisterende parkeringsplasser.
Vi har levert tegldekker, kantstein, parkanlegg og lekeplass på prosjektet.

Tommys Hage og Anlegg

Espehaugen 50
5258 Blomsterdalen

Telefon: 55 98 98 14 
Epost: info@tommyshage.no

 

Følg oss på sosiale medier: