Opplæring

Tommys Hage og Anlegg AS er godkjent opplæringsbedrift i Anleggsgartnerfaget.

Vi har som mål å ha lærlinger i bedriften til enhver tid, og har i den forbindelse inngått en samfunnskontrakt med Stend VGS.

 

Vi har et høyt fokus på opplæring og utvikling hos den enkelte medarbeider og jobber aktivt for å opprettholde et positivt og trygt arbeidsmiljø.

 

Som lærling hos Tommys Hage og Anlegg AS kan du forvente:

  • Et inkluderende og støttende arbeidsmiljø

  • God oppfølging og tilrettelegging

  • Allsidig og spennende arbeid (grått og grønt, trearbeid, lekeplasser m.m.)

  • Kunnskapsrike og naturinteresserte kolleger

  • Ryddighet, orden og gode HMS- og kvalitetssikringssystemer

  • Gode forsikringsordninger

  • Lønn iht. OKAB's til enhver tid gjeldende satser