og Møregaten

Rogagaten

Proff

Totalopprustning av gater og tilhørende kryss
 
Vi har utført grunnarbeid med masseutskiftning før etablering av toppdekke med marktegl og renner av granitt. Vi har også levert benker, tredekker, kantstein og asfalt.

Tommys Hage og Anlegg

Espehaugen 50
5258 Blomsterdalen

Telefon: 55 98 98 14 
Epost: info@tommyshage.no

 

Følg oss på sosiale medier: