top of page

Sameie/borettslag

Et brukervennlig og godt vedlikeholdt fellesareal skaper trivsel og verdier for beboerne.
 
Utforming av fellesområder i forbindelse med nybygg utgjør en stor del av våre prosjekter hvert år. I tillegg har vi drifts- og vedlikeholdsavtaler med en rekke sameier og borettslag for generell skjøtsel og vedlikehold av fellesarealer året rundt.
 
Våre tjenester:
  • Utarbeiding av skjøtselsplan
  • Sommervedlikehold som plenklipping, beskjæring og luking
  • Vintervedlikehold, herunder brøyting, salting og håndmåking
  • Spyling og kosting
  • Årsettersyn på lekeplasser
  • Leie av blomsterkasser med sommerblomster gjennom sesongen
  • Utsetting og oppfylling av strøkasser
bottom of page