LASTEBIL IKON.png
Leilighetskompleks med fasadeforblending

Stabburveien 12

Sameie

Omfattende forblendingsarbeid
I dette prosjektet har vi utført fasadeforblending med Alta naturstein i opptil 10 meters høyde. Vi benyttet en spesiell festemetode med anker. Vi har også levert støttemurer, gjerder og beplantning.