Leilighetskompleks med fasadeforblending

Stabburveien 12

Sameie

Omfattende forblendingsarbeid
I dette prosjektet har vi utført fasadeforblending med Alta naturstein i opptil 10 meters høyde. Vi benyttet en spesiell festemetode med anker. Vi har også levert støttemurer, gjerder og beplantning.

Tommys Hage og Anlegg

Espehaugen 50
5258 Blomsterdalen

Telefon: 55 98 98 14 
Epost: info@tommyshage.no

 

Følg oss på sosiale medier: