top of page

Lekeplasser

Vi har lang erfaring med å utforme lekeplasser for skoler, barnehager og borettslag. Disse tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet samtidig som barnas ønsker om variasjon og utfordring ivaretas.
 
Vi har dyktige medarbeidere som innehar de nødvendige kurs for å kunne utføre funksjonsettersyn av lekeplasser. Ny universell standard for utforming av offentlige uterom sier at innen år 2020 skal alle lekeplasser og fritidsområder være tilgjengelige for bevegelseshemmede. Vi bistår deg i prosessen med å velge riktige løsninger som ivaretar dagens og morgendagens regelverk.
 
Vi kan være behjelpelige med:
  • Utforming og design av nytt lekeområde
  • Risikoanalyse og sikkerhetstiltak
  • Kontroll og reparasjon av lekeapparater
  • Levering og montering av lekeplassutstyr
  • Gummidekker og faste dekker
  • Grøntanlegg, grønnsakshager og egnet beplantning
  • Spyling og drift av fallunderlag
  • Vedlikehold, sommer og vinter
bottom of page