Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Tommys Hage og Anlegg AS vet at det er de ansatte som er selskapets viktigste ressurs, og at høyt fokus på helse og et godt arbeidsmiljø er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Dette har direkte innvirkning på hvordan vi planlegger og utfører arbeidet og hvordan vi behandler våre samarbeidspartnere i de oppdrag vi utfører.

 

Vi har et høyt fokus på opplæring og utvikling hos den enkelte medarbeider og jobber aktivt for å opprettholde et positivt og trygt arbeidsmiljø.

Som prosjektorientert bedrift i bygg- og anleggsbransjen, deltar vi i prosjekter med store faglige utfordringer og med høye krav til planlegging og gjennomføring av verne- og sikkerhetsarbeid. Våre prosjekter blir utført i varierende miljøer med vekslende krav og ulike oppdragsgivere. Dette setter høye krav til bedriftens interne regelverk og til våre ansatte som skal utføre arbeidet.

I tillegg til fysisk sikring og dokumentasjon av dette ute på prosjektene, omfatter HMS-arbeidet også tilsyn med at arbeidsrelaterte forhold hos våre samarbeidende firma er i samsvar med norsk lovverk - spesielt gjelder dette for utenlandsk arbeidskraft.

Tommys Hage og Anlegg AS mottok flere priser for godt HMS- arbeid i tilknytning til bygging av Bybanen i Bergen, etapper Inndalsveien nord og sør.

I 2015 signerte vi IA-avtalen - en intensjonsavtale for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Vi jobber systematisk og langsiktig med oppfølging av og tilrettelegging for alle våre ansatte.