top of page

Om oss

Tommys Hage og Anlegg AS
Som en av Vestlandets største anleggsgartnerbedrifter består vår arbeidshverdag av å sette tydelig preg på uterommet i Bergen og omegn. Tommys Hage og Anlegg AS har gjennom mer enn 20 år i bransjen ervervet seg bred faglig kompetanse og kan vise til en rekke vellykkede prosjekter. Sentralt i måten vi arbeider på står kreativitet og nytenkning.

 

Vi jobber tett med kunden for å sikre et brukervennlig uterom tilpasset ulike behov og livsstiler - selvfølgelig innenfor de økonomiske rammer som er satt for prosjektet. 

Teamet i Tommys Hage og Anlegg AS består av 50 ressurspersoner, alle med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi har fagbrev innen 5 ulike fag for å sikre et bredt nedslagsfelt, og flere mesterbrev innen anleggsgartnerfaget.

Nytt forretningsbygg stod ferdig i Espehaugen Næringspark i 2008, og er sete for administrasjonen og lager tilknyttet driften.

En stor del av produksjonen i Tommys Hage og Anlegg AS foregår på større offentlige prosjekter. Spesielt stolte er vi av å ha sikret oss flere etapper av Bybanen i Bergen, nye Flesland flyplass og Lagunen - prosjekter som fordrer en organisasjon og et kvalitetssikringssystem på et svært høyt nivå. 

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og oppfølging av gode internkontrollrutiner samtidig som helse, miljø og sikkerhet blir satt i fokus for våre arbeidere og omgivelsene forøvrig.

53

medarbeidere

ferdigstilte prosjekter

2652

100%

trivsel på arbeidsplassen

*Iht. siste arbeidsmiljøundersøkelse

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Tommys Hage og Anlegg AS vet at det er de ansatte som er selskapets viktigste ressurs, og at høyt fokus på helse og et godt arbeidsmiljø er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Dette har direkte innvirkning på hvordan vi planlegger og utfører arbeidet og hvordan vi behandler våre samarbeidspartnere i de oppdrag vi utfører.

Mann med vernebriller.png
Miljø

Miljøet er viktig

for oss!

Vi jobber alltid med bærekraftige løsninger.
Karriere
Opplæring
Planlegging.png

Opplæring

Tommys Hage og Anlegg AS er godkjent opplæringsbedrift i Anleggsgartnerfaget.

Vi har som mål å ha lærlinger i bedriften til enhver tid, og har inngått en samfunnskontrakt med Stend VGS.

Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere!

bottom of page