top of page

Bli kjent med oss

Gjennom 25 år har Tommys Hage og Anlegg AS bygget offentlige byrom, infrastruktur og uteområder for borettslag, sameier og private boliger. Vi skaper varige resultater for våre kunder, og våre medarbeider har en genuin interesse og stolthet for faget.  

Som en av Vestlandets største anleggsgartnerbedrifter består vår arbeidshverdag av å sette tydelig preg på uterommet i Bergen og omegn. Sentralt i måten vi arbeider på står kreativitet og nytenkning. Vi jobber tett med kunden for å sikre et brukervennlig uterom tilpasset ulike behov og livsstiler - selvfølgelig innenfor de økonomiske rammer som er satt for prosjektet. ​

 

Teamet i Tommys Hage og Anlegg AS består av 50 ressurs-personer, alle med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi har fagbrev innen 5 ulike fag for å sikre et bredt nedslagsfelt.

 

En stor del av produksjonen i Tommys Hage og Anlegg AS foregår på større offentlige prosjekter. Spesielt stolte er vi av å ha bygget flere etapper av Bybanen i Bergen, nye Flesland flyplass og Lagunen - prosjekter som fordrer en organisasjon og et kvalitetssikringssystem på et svært høyt nivå. ​

 

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og oppfølging av gode internkontrollrutiner samtidig som helse, miljø og sikkerhet blir satt i fokus for våre arbeidere og omgivelsene forøvrig

IMGL4481.jpg
TOMMYS GRØNT VANNMERKE 5%.png
“Tommys Hage og Anlegg AS vet at det er de ansatte som er selskapets viktigste ressurs, og at høyt fokus på helse og et godt arbeidsmiljø er bedriftsøkonomisk lønnsomt. "

Daglig leder, Tommy Michelsen

Les mer om

7.JPG

Våre verdier

Felles verdier og etiske retningslinjer kjennetegner oss, internt og eksternt. Både i omgang med hverandre som kolleger og i møte med omverdenen skal verdiene prege samhandlingen. 

Les mer
78.JPG

Helse, miljø og sikkerhet

Ved å fokusere på helse, sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen, tar vi vårt samfunnsansvar alvorlig, samtidig som vi skaper en lønnsom og effektiv arbeidsplass.

Les mer
84.JPG

Bærekraft

Ved å bruke maskiner, materialer og teknologi som er mer miljøvennlige, samt å legge til rette for bærekraftig forvaltning av de grøntområder, bidrar vi til å bygge en mer bærekraftig fremtid.

bottom of page