top of page

Personvern

Tommys Hage og Anlegg AS sin personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Tommys Hage og Anlegg AS (THA) samler inn og bruker personopplysninger. Behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven, personvernforordningen, bokføringsloven og annet relevant regelverk.

 

Behandlingsansvarlig
THA, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

 

Kontaktinformasjonen til Tommys Hage og Anlegg AS er:

Adresse: Espehaugen 50, 5258 Blomsterdalen
E-post: info@tommyshage.no
Telefon: 55 98 98 14
Organisasjonsnummer: 985 272 913

 

Personvernombud 
Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til info@tommyshage.no der du beskriver hva saken gjelder.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?
THA samler inn personopplysninger om deg når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse via telefon og/eller e-post eller via nettsidene våre. Vi samler også inn personopplysninger fra andre legitime eller offentlige kilder i forbindelse med anbud/kontrakter.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?
Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å kunne utføre avtalte tjenester i forbindelse med planlegging, utførelse og oppfølging av kundeavtaler/kontrakter. Vi samler også inn opplysninger om våre leverandører og samarbeidspartnere, samt om ansatte og personer som søker jobb i selskapet vårt.

 

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • svare på et innsendt kontaktskjema

 • følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler)

 • utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende

 • behandle innkommende jobbsøknader

 • administrere arbeidsforhold

 

Rettslig grunnlag for å samle inn personopplysninger
Vi samler inn, bruker og lagrer personopplysninger til å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, samarbeidspartnere, leverandører og ansatte.

Det rettslige grunnlaget finnes i GDPR artikkel 6 og 9, Personopplysningsloven, Arbeidsmiljøloven, Bokføringsloven og Forskrift om utførelse av arbeid.

 

Hvilke personopplysninger samles inn?

Eksempler på informasjon som innhentes og registreres hos THA er:

 • Firma-/kundenavn

 • Kontaktperson

 • Firma-/fakturaadresse

 • Telefonnummer og e-post adresse

 • Kontonummer

 • Stillingstittel

 • Opplysninger gitt i forbindelse med jobbsøknad hos THA

 • Opplysninger gitt i forbindelse med arbeidsforhold hos THA

 • Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter som for eksempel møter, telefonsamtaler og e-post

 

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?
Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener at det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss.

Rettigheter til egne personopplysninger
Du har følgende rettigheter til dine personopplysninger:

 • Rett til å be om kopi av personopplysningene som THA har om deg

 • Rett til å be THA korrigere personopplysningene dersom de er unøyaktige eller utdaterte

 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for THA å oppbevare slike data

 • Rett til å be om at vi begrenser ytterligere databehandling av dine personopplysninger dersom du mener at det har oppstått unøyaktighet eller dårlig behandling av dine personopplysninger

 

Deling av dine personopplysninger
Dersom det eksisterer en tredjeparts tjenesteleverandør som jobber på THAs vegne, kan THA sende kun nødvendige opplysninger om deg til våre distributører, underleverandører og andre organisasjoner i den hensikt å kunne levere tjenester til deg på THAs vegne. Utenom dette tilfellet, vil vi hverken dele eller utveksle dine personopplysninger uten samtykke.

 

Våre tredjepartsleverandører
Vi samarbeider med ulike tredjeparts produkt- og tjenesteleverandører som vi kan lagre noen av dine personopplysninger hos. Disse leverandørene kan opptre som databehandlere av opplysningene dine, og vi har derfor tegnet egne databehandleravtaler med dem, for å sikre at ditt personvern ivaretas. 

 

Lovpåleggelse og datainnbrudd
Vi offentliggjør personopplysningene dine i de tilfeller dette er pålagt ved lov, eller dersom THA som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at dine personvernrettigheter fortsatt beskyttes i slike tilfeller.

Ved datainnbrudd som kan få følger for enkeltpersoners opplysninger, skal THA rapportere og håndtere situasjonen umiddelbart, i henhold til selskapets internkontrollrutiner.

 

Endringer i denne personvernerklæringen
THA forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil til enhver tid være tilgjengelig på våre nettsider. Vi oppfordrer deg til å jevnlig sjekke om det har kommet oppdateringer på denne siden.

bottom of page